SermonIndex Audio Sermons
Image Map
Discussion Forum : General Topics : Best poem

Print Thread (PDF)

PosterThread
Janus
MemberJoined: 2003/9/26
Posts: 29
Cape Town - South Africa

 Best poem

THE CHOICE

Did God really say that?
Is the fruit not sweet?
Where lies the evil then?
Look carefully and admit and see it is… good!

But…

In the fruit lie the seed and in the seed lie the fruit
From the heart comes forth darkness, in stead of the LIGHT.

Do you realize the impact, the ever lasting need?
The choice was the tree of LIFE…, or everlasting death

Your leaves sown together can cover you no never
Too black - sin drenched through manhood for ever

And in the quite nightwind God’s voice is heard: My child where are you?...
Do you believe the lie, or do you believe Me?

For…

Put your eyes onto the Offering; look up, see the…CROSS.
My love give My all; My Son was the price
A chance again, for the Son makes you free.
Give me YOU, then I’ll give you ME

Joh.3:16
“For God so loved the world, that He GAVE

This poem was translated from Afrikaans and therefore all the rhyme is not included, but the message do come throug. Here is the poem also in its origenal language for those who might understand it.DIE BESLUIT….

Het God dan wérklik so gesê?
Is die vrug tog nie soet?
Waarin lê die kwaad dan?
Kyk mooi en erken en sien dit is…. goed!

Maar….

In die vrug lê die saad en in die saad die vrug
Uit die hart spruit nou duister in plaas van die LIG

Besef jy die impak, die ewige nood?
Die keuse was die boom van die LEWE…. of die dood

Jou blare gewerk kan jou naaktheid nie dek
Te swart het die sonde jou menswees deurtrek

En in die stille aandwind klink Gods stem: My kink, waar is jý?…
Glo jy die leun of glo jy My?

Want….

Kyk op na die Offer; kyk óp ,sien die….KRUIS.
My liefde gee my alles; My Seun was die prys.
‘n Kans weereens, want die Seun maak jou vry.
Gee net vir my JÓÚ ,dan gee ek jou MÝ

Joh3:16
“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Adriaan Jacobs


_________________
Johannes Jacobs

 2003/9/26 2:41Profile

©2002-2020 SermonIndex.net
Promoting Genuine Biblical Revival.
Affiliate Disclosure | Privacy Policy